Aerostix

Syarat Penggunaan Ahli Gabungan

Sebagai ahli gabungan (Afiliasi) yang diberi kuasa Aerostix (M) Sdn Bhd, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini (Perjanjian). Sila baca keseluruhan Perjanjian dengan teliti sebelum mendaftar dan mempromosikan Aerostix (M) Sdn Bhd sebagai Ahli Gabungan.

Penyertaan anda dalam Program ini adalah semata-mata untuk mengiklankan laman web kami secara sah untuk menerima komisen ke atas keahlian dan produk yang dibeli oleh individu yang dirujuk kepada Aerostix (M) Sdn Bhd melalui laman web atau rujukan peribadi anda.

Dengan mendaftar untuk Program Gabungan (Program) Aerostix (M) Sdn Bhd, anda menyatakan penerimaan anda terhadap Perjanjian ini serta terma dan syaratnya.

Kelulusan atau Penolakan Permohonan

Kami berhak untuk meluluskan atau menolak SEBARANG Permohonan Program Gabungan mengikut budi bicara mutlak kami. Anda tidak akan mempunyai tindakan undang-undang terhadap kami kerana menolak Permohonan Program Gabungan anda.

Komisen

Komisen akan dibayar sebulan sekali.

Anda tidak boleh merujuk sendiri dan tidak akan menerima komisen pada akaun rujukan sendiri anda.

Bayaran hanya akan dihantar untuk transaksi yang telah selesai. Transaksi yang mengakibatkan caj balik atau bayaran balik tidak akan dibayar.

Penamatan

Permohonan dan status ahli gabungan anda dalam Program mungkin digantung atau ditamatkan atas mana-mana sebab berikut:

 • Iklan yang tidak sesuai (dakwaan palsu, hiperpautan mengelirukan, dsb.).
 • Pengiklanan di tapak yang mengandungi atau mempromosikan aktiviti haram.
 • Kegagalan untuk mendedahkan hubungan ahli gabungan untuk sebarang promosi yang layak sebagai pengesahan di bawah garis panduan dan peraturan Suruhanjaya Persaingan Malaysia sedia ada atau mana-mana undang-undang negeri yang berkenaan.
 • Pelanggaran hak harta intelek. Aerostix (M) Sdn Bhd berhak untuk menghendaki perjanjian lesen daripada mereka yang menggunakan tanda dagangan Aerostix (M) Sdn Bhd untuk melindungi hak harta intelek kami.
 • Menawarkan rebat, kupon atau bentuk sogokan lain yang dijanjikan daripada komisen ahli gabungan anda sebagai insentif. Walau bagaimanapun, penambahan bonus atau penggabungan produk lain dengan Aerostix (M) Sdn Bhd boleh diterima.
 • Rujukan sendiri, transaksi penipuan, penipuan yang disyaki Ahli Gabungan.

Sebagai tambahan kepada yang sebelumnya, Aerostix (M) Sdn Bhd berhak untuk menamatkan mana-mana akaun Gabungan pada bila-bila masa untuk sebarang pelanggaran Perjanjian ini atau tanpa sebab.

Anda boleh menggunakan pautan grafik dan teks di tapak web anda dan dalam e-mel anda. Anda juga boleh mengiklankan tapak Aerostix (M) Sdn Bhd dalam iklan baris, majalah dan surat khabar dalam talian dan luar talian.

Anda boleh menggunakan grafik dan teks yang kami sediakan atau cipta sendiri jika difikirkan sesuai mengikut syarat dan tidak melanggar seperti yang digariskan dalam bahagian Penamatan.

Kupon dan Tapak Tawaran

Aerostix (M) Sdn Bhd kadangkala menawarkan kupon untuk memilih ahli gabungan dan pelanggan surat berita kami. Jika anda tidak pra-lulus / diberikan kupon berjenama, anda tidak dibenarkan untuk mempromosikan kupon tersebut. Di bawah ialah syarat yang dikenakan untuk mana-mana ahli gabungan yang sedang mempertimbangkan promosi produk kami tentang perjanjian atau kupon:

 • Ahli Gabungan tidak boleh menggunakan teks yang mengelirukan pada pautan, butang atau imej ahli gabungan untuk membayangkan apa-apa selain tawaran yang dibenarkan pada masa ini kepada Ahli Gabungan tertentu.
 • Ahli gabungan tidak boleh membida Kupon Aerostix (M) Sdn Bhd, Diskaun Aerostix (M) Sdn Bhd, atau frasa lain yang membayangkan kupon tersedia.
 • Ahli gabungan tidak boleh menjana pop timbul, pop bawah, iframe, bingkai atau sebarang tindakan lain yang dilihat atau tidak dilihat yang menetapkan kuki ahli gabungan melainkan pengguna telah menyatakan minat yang jelas dan eksplisit untuk mengaktifkan penjimatan tertentu dengan mengklik pada pautan bertanda, butang, atau imej untuk kupon atau tawaran tertentu itu. Pautan anda mesti menghantar pelawat ke tapak pedagang.
 • Pengguna mesti dapat melihat maklumat dan butiran kupon/urus niaga/jimatan sebelum kuki ahli gabungan ditetapkan (iaitu, "klik di sini untuk melihat kupon dan membuka tetingkap ke tapak pedagang" adalah TIDAK dibenarkan).
 • Tapak ahli gabungan mungkin tidak mempunyai "Klik untuk (atau untuk melihat) Tawaran/Kupon" atau sebarang variasi apabila tiada kupon atau tawaran tersedia, dan klik membuka tapak pedagang atau menetapkan kuki. Ahli gabungan dengan teks sedemikian pada halaman pendaratan pedagang akan segera dialih keluar daripada Program.

Dasar Bayar Setiap Klik (PPC).

Pembidaan PPC TIDAK dibenarkan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.

Liabiliti

Aerostix (M) Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan tidak langsung atau tidak sengaja (kehilangan hasil, komisen) disebabkan kegagalan penjejakan ahli gabungan, kehilangan fail pangkalan data, atau sebarang keputusan niat memudaratkan Program dan/atau laman web kami( s).

Kami tidak membuat sebarang waranti tersurat atau tersirat mengenai Program dan/atau keahlian atau produk yang dijual oleh Aerostix (M) Sdn Bhd. Kami tidak mendakwa bahawa Program dan/atau operasi laman web kami akan bebas daripada ralat, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas gangguan atau kesilapan.

Tempoh Perjanjian

Tempoh Perjanjian ini bermula selepas penerimaan anda ke dalam Program dan akan berakhir apabila akaun Ahli Gabungan anda ditamatkan.

Kami boleh mengubah suai terma dan syarat Perjanjian ini pada bila-bila masa. Jika sebarang pengubahsuaian kepada terma dan syarat Perjanjian ini tidak boleh diterima oleh anda, satu-satunya pilihan anda adalah untuk menamatkan akaun Ahli Gabungan anda. Penyertaan berterusan anda dalam Program ini akan membentuk penerimaan anda terhadap sebarang perubahan.

Ganti rugi

Ahli gabungan hendaklah menanggung rugi dan tidak memudaratkan Aerostix (M) Sdn Bhd dan syarikat gabungan dan subsidiarinya, pegawai, pengarah, pekerja, pemegang lesen, pengganti dan penerima serah hak, termasuk yang dilesenkan atau dibenarkan oleh Aerostix (M) Sdn Bhd untuk menghantar dan mengedar bahan, daripada sebarang liabiliti, ganti rugi, denda, penghakiman, tuntutan, kos, kerugian dan perbelanjaan (termasuk yuran dan kos guaman yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan semua tuntutan yang dialami berkaitan dengan Perjanjian ini disebabkan oleh kecuaian, salah nyata, kegagalan untuk mendedahkan , atau salah laku yang disengajakan oleh Ahli Gabungan.

Tandatangan Elektronik Berkesan

Perjanjian itu ialah kontrak elektronik yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat secara sah bagi penyertaan anda dalam program gabungan Aerostix (M) Sdn Bhd. Anda menyatakan penerimaan anda terhadap Perjanjian ini dan semua terma dan syarat yang terkandung atau dirujuk dalam Perjanjian ini dengan melengkapkan proses permohonan Aerostix (M) Sdn Bhd. Tindakan ini mencipta tandatangan elektronik dengan kuasa dan kesan undang-undang yang sama seperti tandatangan tulisan tangan.

Bahasa Melayu
0
  Troli Anda
  Troli anda kosongKembali ke Semua Produk
  Tatal ke Atas